Cursus DTP

Cursus Creatief DTP met InDesign, Photoshop en Illustrator

Wat kunt u na de opleiding DTP als Creatief DTP'er?

Onze visie op Creatief DTP is er één die uitgaat van een allround persoon. Voor de Creatief DTP'er die uitstroomt uit onze opleiding DTP zijn uiteindelijk de volgende zaken elementair: Grafisch ontwerp - hoe maak ik een product dat aansluit bij de wensen van de klant, zijn doelgroep, de sfeer van het merk en product?Technische kennis- welke technische termen zijn van belang bij het realiseren van een goed product? Pakketkennis - voor welke handelingen gebruikt u Photoshop, voor welke Illustrator en voor welke InDesign en hoe zet u de programma's naar uw hand? Opdrachtnemerschap - hoe gaat u om met de opdrachtgever en hoe realiseert u een product dat past bij de opdrachtgever en zijn/haar doelgroep(en)? De Creatief DTP'er die wij opleiden in onze cursus DTP, wordt door ons geschoold op deze vier basisprincipes en zal uiteindelijk als goed voorbereide professional de arbeidsmarkt betreden.

Duur van de opleiding DTP

U volgt deze opleiding gedurende 9 dagen (18 dagdelen). Per week is 1 dag (2 dagdelen) ingepland. Wij houden in onze planning rekening met de in de regio geldende schoolvakanties.

Uw kennis direct in praktijk

Tijdens deze cursus DTP maakt u gebruik van oefenopdrachten en voert u een allesomvattende praktijkopdracht uit. Dit is een opdracht waarop uw eindbeoordeling wordt gebaseerd en waarin u - veelal voor een daadwerkelijke opdrachtgever - een brochure ontwerpt en ontwikkelt. De reden dat wij kiezen voor deze praktijkgerichte aanpak in onze opleiding DTP is tweeledig:U doet ervaring op in het werken met een opdrachtgever.Het eindproduct kan dienen als het eerste product voor portfolio. Iets wat van pas kan komen wanneer u met een potentiële nieuwe opdrachtgever of werkgever spreekt.

De opleidingskosten

De Cursus DTP (Cursus Creatief DTP) met InDesign, Photoshop en Illustrator kost € 1950,- incl. BTW